Fatpaint brugervejledning - Hvordan vores online grafisk design applikation fungerer

Denne vejledning forklarer de vigtigste begreber og funktioner implementeret i grafik editoren. Langt fra alt bliver forklaret, derfor anbefaler vi at du ser tutorial videoerne igennem, ellers vil det være vanskeligt for dig at forstå editoren fuldt ud.

Om objekter
Om grafiske objekter
Om effekt objekter
Om værktøj objekter
Om objekt gruppering
Om male værktøjet
Om tekst redigeringsværktøjet
Start Fatpaint grafisk design og tegneprogam
Tryk for at starte. Det er gratis og online. Installation og registrering behøves ikke.Objekter

Objekter er de enkelte elementer der kan oprettes på en side. Disse elementer har en type der hører til en af kategorierne "Grafiske", "Effekt" eller "Værktøj".

Den valgte objekt, er det objekt, der er valgt og har fokus. Det er markeret med en grøn ramme rundt om objektets miniature billede i "Objekter" panellet.
Du vælger et objekt ved enten at trykke på objektet på lærredet (hvis det er grafisk) eller trykke på dets miniature billede i "Objekter" panellet.

Alle objekter har individuelle egenskaber i form af parametre som kan ændres af brugeren. De findes på "Objekt" under-panellet i "Værktøjer" panellet. Når der skiftes mellem forskellige objekter, vil "Objekt" panellet ændre tilsvarende. Egenskaberne er de samme for alle grafiske objekter, og vil variere for hvert objekt type af de øvrige kategorier.


Grafiske objekter

Disse er de grafiske objekt typer: Tekst, illede, vector tegning, vektor clipart og panel.

Grafiske objekter bliver som regel oprettet ved brugen af en relateret værktøj, eller værktøjet "Grafiske objekter" (den sidste ikon i "Værktøjer" panellet). Objekter kan også tilføjes via "Objekter" menuen. Det er også muligt at kopiere eksisterende objekter ved at trykke på "Duplikere" knappen på "Indeværende objekt" panellet eller ved at klikke med musen på kilde objektet og vælge "Duplikere".

Grafiske objekter har et Indhold. Det er der hvor de faktiske billeddata ligger, og hver af objekt typerne Vektor Tegning, Billede, Tekst og Vektor Clipart har deres egne redigerings værktøjer som er tilgængelige fra "Indhold" panellet: For det meste er værktøjerne placeret under en fane. F.eks. har Billede objekttypen værktøjerne "Lag" og "Male". For at tilgå dem kan du bruge genvejstasterne Ctrl+L og Ctrl+P. Eller bare vælg en relevant værk tøj op i "Værktøjer" panellet.

Det er kun muligt at ændre et objekts indhold når "Indhold" panellet er tændt. For at starte redigering af indholdet skal du bare vælge "Flytte og transformere indhold" værktøjet ller en relevant værktøj så som male værktøjet. Du kan også bare trykke direkte på en tab i "Inhold" panellet (også selv om den er spærret).

Når du er ved at redigere indholdet, er det ikke muligt at ændre objektets egenskaber i "Objekt" panellet. Så når du skal gøre noget på Objekt niveau, skal du vælge "Flytte og transformerings" værktøjet. Du kan også bare trykke på tast 1.

Grafiske objekter kan flyttes til en anden side. På "P1" tab-panellet under "Endeværende objekt" panellet, kan du sætte siden.

Grafiske objekter kan maskere andre grafiske objekter eller selv blive maskeret af andre objekter. Når et grafisk objekt maskerer et andet objekt, bliver grafikken på det maskeret objekt, skjult hvis den er uden for maskens grafik. Så hvis du f.ex. har en sort cirkel ifr form af et billede objekt, og du bruger den til at maskere et billede med et hvid firkant af samme størrelse, vil det endelige resultat være en hvid cirkel (hvis cirklen er placeret på midten af firkantet). Dette sker fordi de dele af firkantet der ligger uden for cirklen, er blevet skjult.

Masker kan kun anvendes på grafiske objekter der er på samme objekt hierarki niveau. Så hvis den hvide firkant fra før var inde i et andet objekt, skal det objket der skal burges som maske også ligge der.

Grafiske objekter har en Blendingstype som du kan ændre under fanen "P2" inde i "Objekt" panellet. Blendingstypen giver kun menning når objektet dækker et andet grafisk objekt. Blendingstypen afgører hvordan et objekt blander sig med baggrunden. Blendingstypen kan også sættes på lag tilhørende objekter af typen Billede og på stier tilhørende objekt type Vektor tegning.

Grafiske objekter kan være et Master objekt. Når der oprettes kopier af et Master objekt, enten ved duplikering eller ved kopiering og indsættelse (Copy og Paste, Ctrl+C og Ctrl+V), vil disse nye objekter følge ændringer lavet i Master objektet, medmindre man forinden har ændret tilsvarende værdi på kopien. Med andre ord, de ændringer du foretager på Mester objektet, vil ikke overskrive tilsvarende værdier på kopien, som du tiligere har ændret på.

Når du vælger "På alle sider" chekbox under Master objekt, bliver Master objektet automatisk duplikeret på alle sider.


Effekt objekter

Disse er effekt objekt typerne: Sløring, Skygge, Bevel, Glød, Farve, Gradient Bevel og Gradient Glød.

Effekter kan tilføjes på Objekt niveau eller på Objekt Indhold niveau. Dette gøres under fanen "Effekter" i "Objekt" panellet. Effekter kan også blive tilføjet på Objekt Indhold niveau. For Billed objekter, kan effekterne blive tilføjet på Lag (Ctrl+L), under fanen "Effekter". For Vektor tegning objekt indhold, kan effekterne tilføjes på stierne (Ctrl+D), under fanen "FX".

For det meste opretter man Effekt objekter ved at tilføje nye rækker under fanerne "Effekts" eller "FX", men de kan også oprettes fra menuen "Objekter", menuen ligger øverst oppe i editor vinduet.

For Vektor tegning objekter, kan effekter føjes til stier. Bare tryk på Ctrl D og gå til fanen "FX".
Alle "Effekter" faner følger samme struktur. Effekter bliver tilføjet som rækker, og placeringen af rækkerne kan ændres og er helt afgørende. Du skal blot trække på effekt rækken med musen og flytte det op eller ned. Dette er en meget nyttig funktion. Du bør eksperimentere med førskellige placeringer for et givent effekt.

Effekt objekter kan genbruges flere gange på en eller flere grafiske objekter, også på Objekt Indhold niveau. Dette er en meget nyttig mulighed fordi en ændring af et effekt vil påvirke alle de objekter som bruger effekten, derved kan man nøjes med at have en effekt på f.ex alle tekst objekter på siden.Værktøj objekter

I øjeblikket findes der kun objekt typen Guide. Den hælper dig med at placere grafiske objekter på siden. Guiden er ret avanceret, men hvis du eksperimenterer lidt med det, bør det ikke være så svært at regne ud. Opret en ny Guide objekt ved i menuen "Objekter->Tilføj".


Gruppering af objekter

Det er muligt at vælge flere objekter så de danner en gruppe. Dette gøres ved at holde tasterne Shift eller Ctrl nede mens man trykker på objektets miniature billede i panelet "Objekter". Når flere grafiske objekter er valgt, kan deres position i lærredet flyttes som en gruppe. Objekter kan også blive slettet som en gruppe, dvs. alle de objekter der er valgt, kan slettes ved at trykke på tasten Delete og de kan klippes væk ved at trykke tasterne Ctrl+X. Efter klipning kan de så bliver sat ind igen via Ctrl+V.

Det er kun muligt at ændre størrelsen på en gruppe af objekter, hvis de hver især ligger inde i et andet grafisk objekt. Oftest er det et objekt af typen Panel, der anvendes som Forælder objekt. Når man så ændrer på Forældre objektets størrelse, vil alle dets Børn objekter ændre i størrelse som en samlet gruppe.

Det er muligt at tilføje effekter så det påvirker alle Børn objekterne. Du skal blot tilføje effekt objektet på Forældre objektet og derefter skal du for hver af dets Børn objekter, sætte flaget "Inde i indholdet" som findes under fanen "P1" i panelet "Indeværende objekt".

Det er muligt at åbne flere "Objekt" paneler på skærmen. Åben genvejsmenuen ved at klikke med musen på objektet og vælg "Åbn objektet panelet".

Et Forældre objekt er et grafisk objekt, der indeholder et eller flere grafiske objekter (Børn objekter). Børn objekter kan også selv være et Forældre objekt. Således er det muligt at skabe et hierarki af objekter, den ene inde i den anden. Dette er en meget nyttig opsætning, når man laver grafisk design.
De grafiske dele af et Børn objekt der er uden for Forældre objektets område, bliver skjult.

Børn objekter kan enten placeres inde i Forældre objekten på Objekt niveau eller på Objekt Inhold niveau. Når inde i Indhold, vil effekter der tilføjes til Forældre objektet, også påvirke dets Børn objekter. Dette sker fordi effekter virker på et objekts indhold, så hvis Børn objekterne er inde i indholdet af Forælre objektet, vil effekten også blive lagt på Børn objekterne.

Der er en særlig omstændighed hvor effekter kan anvendes på Børn objekter som ikke er inde i indholdet af deres nærmeste Forældre. Det kræver at en af Forældre objekterne (Når flere objekter er inde i hinanden) i hierarkiet har flaget "Inde indholdet" sat. Dette er nok det sværeste begreb at forstå i editoren, men heldigvis er det noget du sandsynligvis aldrig får brug for. Under denne omstændighed vil det være muligt af sætte flaget "På objektet" på effekt rækken under fanen "Effekter" eller "FX" som vi tidligere har omtalt.


Male værktøjet

For Billede objekter, er det muligt at male med pensel. Du starter male værktøjet ved at vælge en af male værktøjerne eller ved trykke på Ctrl+P. Du kan også bare trykke på fanen "Male".

I "Male" panellet, er der 8 paletter (8 radioknapper). På hver palette kan du have forskellige indstillinger for pensel og male måde. Male værktøjerne og viskelæderen kan hver i sær pege på forskellige eller den samme palet. De husker hvilken én de peger på. Til at begynde med, er male værktøjerne sat til palette 1, og viskelæderen har palette 2.

Når du i Farve værktøjet vælger ingen farve (den hvide boks med en rød streg kryds det) vil male måden automatisk blive sat til "Slet". Og når i "Slet" måde og en farve er vælges, vil måden blive sat til "Normal".

Når du bruger tablet pennen, vælges det sidste anvendte male værktøj automtisk (Til at begynde med er det pensel værktøjet). Når du bruger tablet viskelæderet, vil værktøjet Viskelæder blive anvendt.

Så hvis du ønsker at slette med en farve, vælg værktøjet Viskelæder, vælg en palette og vælg en farve.

Det er muligt at male med effekter. Du skal blot gå ind under Lag værktøjet (Ctrl+L) og tilføje effekter. Derefter går du til male værktøjet og vælger "Påføre lag effekter og farver" under boxen "Måde". Når du gøre dette vil effekterne forsvinde og det vil være muligt at male effekterne på laget.

Hvis du har malet og derefter forlader male værktøjet, vil laget du har malet på blive Forenet. Når det sker bliver der dannet nyt grafik data til laget, og samtlige dets effekter og farver som du måske har tilføjet, vil ikke længere værer der. Dette sker fordi alt grafik på laget er blevet slået sammen eller fastgjort, og en nye grafik er blevet skabt til laget.

Ved sidden af fanen "Effekt" under lag værktøjet, findes fanen "Farver" (anses også for at være effekt) og det er også muligt at male med det ligesom med effekter, og ved Forening af laget vil værdierne under "Farver" også forsvinde.

Som en tommelfingerregel, når grafiske objekter, lag og andre ting bliver Forenet eller omdannet til bitmap billede. Vil effekter blive fastgjort til grafikken.

Kloning

Når du vælger et af male værktøjerne, dukker der du 2 radio-knapper lige under ikonerne. Tryk på "Klone" radio-knappen. Vælg den klon palette du ønsker og vælg hvor fra du ønsker at klone under "Kilde" drop down boksen. Hvis du vælger "Billede", vil du være i stand til at vælge et billede fra internettet, din lokale drev eller fra Fatpaint billedsamlingen. Hvis du vælger "Billede objekt" vil du være i stand til at vælge et billede objekt som allerede findes på siden. Brug paletten til at gemme forskellige klon billeder.

Før du begynder at male, skal du indstille klon positionen. Tryk på kilden miniaturebilledet eller flyt markøren til en placering på lærredet og tryk på bogstavet "c". Der er forskellige måder at klone på, rul ned panelet hvor kilde miniaturen er og tag et kig på mulighederne.

Sletning af uønskede billed baggrund

Den nemeste måde at fjerne baggrunden af et billede (hvid eller en anden farve) er ved at bruge "Tryllestav" udvælgelses værktøjet med Område sat til "Object indhold" og med en passende tolerance værdi. Hold "Shift+A" nede mens du trykker på lærredet, for at føje til udvælgelsen. Nogle gange er det bedre at vælge den grafik du vil beholde, og derefter invertere udvælgelsen. På demonstrations videoen "Design til t-shirt", kan du se hvordan jeg gør det. Eksperimentere ved tilføje lidt ekspansion og slør til udvælgelsen før du sletter, for at udjævne kanterne af de resterende grafik. En værdi på 1,1 på begge er nok i de fleste tilfælde. Hvis du er ved at slette baggrunden for silhuetter, kan du i stedet tilføje lidt sløring på objektet og det vil blive pænt og glat i kanterne.

Du kan også bruge malerspand værktøjet med "Måde" indstillingen sat til "Slette". Tryk på Slet værktøjsikonnet og sæt "Værktøj" drop down boksen til "Malerspand". Så skal du bare trykke på lærredet de steder du ønsker at fjerne. Hvis for meget eller for lidt bliver fjernet, skal du justere toleranceværdien.

Alternativt kan du gøre det samme ved at trykke på Malerspandværktøjs ikonnet og sætte "Måde" drop down boksen til "Slette" eller vælg en tom farve (den lille boks med en rød streg, inde i farve vinduet). Så skal du bare trykke på lærredet de steder, du ønsker at fjerne.

Avancerede funktioner i Malerspand værktøjet

Hvis afkrydsningsfeltet "Efter justering" er sat, vil du være i stand til at justere værktøjets parametre selv efter du har trykket på lærredet. Operation vil blive udført igen automatisk med de nye parametre.

Nogle gange er det en god ide at tilføje en lidt sløring eller skær når man arbejder med malerspandværktøjet. Skær: Sæt værdierne X, Y og Styrke, og fjern markeringen "Indre". Hvis det "Efter justering" afkrydsningsfeltet er sat, vil det være meget nemmere at finde de korrekte indstillinger for at få det ønskede resultat.


Tekst redigeringsværktøjet

Tekst objekter har et værktøj til redigering af dets tekst indhold. Vælg værktøjet "Flytte og transformere indhold" og "Indhold" pannellet vil blive tændt og du vil kunne ændre i teksten. Du kan også vælge "Tekst" værktøjet og dernæst trykke på det objekt du ønsker at redigere.

Hver enkelt bogstav eller bogstav udvælgelse kan have sin egen uafhængige farve, størrelse, skrifttype og andre egenskaber. Du skal blot makere med musen det område på teksten du ønsker at ændre og dernæst vælge de værdier du ønsker for skrifttype, størrelse, farve, osv.

Den foretrukne måde at ændre skrifttypen eller farven for hele teksten, er at gøre det uden for redigeringsværktøjet. Ved at dobbeltklikke på miniaturebilledet af tekst objektet over på panelet "Objekter", vil der blive vist et dialog vindue, hvor du kan vælge skrifttypen og andre ting. Fordelen ved at ændre på tekste derfra er at størrelse på bogstaverne bliver justeret automatisk, så hele teksten forbliver synligt på trods af du vælger et skrifttype som har en anden størrelse.

grafisk design program | lav dit eget logo | grafik program | tegneprogram | logo design program | tegneprogram gratis | logo design gratis | gratis logo
Fatpaint.com - Copyright 2024 Mersica Inc.